read the seed to projekt systemu ułatwiającego proces sadzenie kwiatów - linka ligniny, wypełniona nasionami kwiatów, która owinięta jest na specjalnie zaprojektowanym opakowaniu. Dzięki temu w łatwy sposób można tworzyć dowolne, kwieciste wzory. Linka mogła by być również wypełniona różnymi rodzajami nasion, rozmieszczonych w konkretnej kolejności i odległości.
Back to Top